Våre konsulenter

Alle våre konsulenter har politibakgrunn med mange års kompetanse og erfaring fra etterforskning, operativ polititjeneste,
Kripos, PST, beredskapstroppen,  utrykningsenhet i politidistriktene og utenlandsopphold i fredsbevarende styrker. 

Utreder

Erfaring:
41 års erfaring fra politiet.
Leder av Voldsseksjonen ved Taktisk etterforskningsavdeling, Kripos

Utreder

Erfaring:
34 års erfaring fra politiet.
Seksjonsleder etterforskningsseksjonen

Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet.
Seksjonsleder / Leder internasjonal politistyrker

Utreder

Erfaring:
36 års erfaring fra politiet.
PST

Utreder

Erfaring:
37 års erfaring fra politiet.
Politiets Utlendingsenhet

Utreder

Erfaring:
34 års erfaring fra politiet.
Spaning og etterretning

Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet.
Etterretning og etterforskning

 

Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet.
Ordensavdelingen

 

Utreder

Erfaring:
38 års erfaring fra politiet
Etterforsker
 

Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet
Trafikksikkerhetskoordinator 

Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet
Beredskap - utrykningsenheten
 

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent