SVINDEL KOSTER

Det svindles for omkring 100 miliarder kroner årlig i Norge.

 

MENNESKET – DET SVAKESTE PUNKTET

Det svakeste leddet får nesten ikke noen oppmerksomhet.

 

TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Mange opplever at de på arbeid utsettes for situasjoner som er vanskelige og ubehagelige.

 

VOLD SOM VÅPEN

Vold utøves i stadig større grad av personer eller gjenger som vil markere seg eller sitt revir.

 

SAMFUNNSKRITISKE STRUKTURER

Vi lever i et samfunn som er stadig mer sårbart. Når noe skjer er det politisk fokus på området i en begrenset periode.

ALT HANDLER OM FAKTA

Alle beslutninger blir tatt basert på faktisk informasjon. Konsekvensene av beslutninger tatt på sviktende grunnlag kan bli store både for den enkelte virksomhet og deres kunder.

X-POL leverer fakta basert på polititekniske metoder.

 

TJENESTENE

 

Gransking

Trenger dere avlastning eller supplement til egen utredervirksomhet? Vårt hovedmål er tilby et kostnadseffektivt og høyt oppklaringsnivå av sakene som mulig. Oppstart etter alle dokumenter er mottatt er maks 5 dager.

 

Bakgrunn og sikkerhetssjekk

X-POL sin bakgrunnssjekk/sikkerhetsklarering er uavhengig og nøytral, vi innhenter faktaopplysninger om kandidatene. Våre konsulenter gjør en systematisk og objektiv vurdering av informasjon, dokumenter og kilder, dette gjør vi for å avdekke mangler, misforståelser og avvik.

Voldsdempende tiltak

Vi ser at det er et økende problem med utagerende oppførsel, trusler og vold ved enkelte skoler.

X-POL kan: Være brobygger og samtalepartner for elever i grupper, friminutt og fritimer. Vi kan også være bølgebryter i situasjoner der det er behov for en voksen person med politierfaring og ved behov ha initiativ til en-til- en-samtaler med de unge, lærere og foreldre.

Vår erfaring er fra operativt politiarbeid, rus og kriminalitet, etterforskning, forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid med blant annet Senter fra oppvekst, kommuner, og Sosialkontorene.

 

Trygge arbeidsplasser

Øvelser i konflikthåndtering og ordensforstyrrelser
Alt for mange opplever at de på arbeid utsettes for situasjoner som er vanskelige og ubehagelige. Vi tilbyr øvelser i konflikthåndtering og ordensforstyrrelser.

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent