Utreder

Erfaring:
37 års erfaring fra politiet.
Politiets Utlendingsenhet
 
  • Etterforsking trafikk, Promilleprogram
  • Oslo Politiets foredragsholder i forbindelse med promilleprogram ovenfor straffedømte
  • Trafikkseksjonen
    • Motorsykkeltjeneste, Utrykningspolitiet  
  • Patruljetjeneste
  • URO-patruljen

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent