Våre tjenester

TRYGGE  ARBEIDSPLASSER

Alt for mange opplever at de på arbeid utsettes for situasjoner som er vanskelige og ubehagelige.

Spesielt de som jobber innen handel opplever situasjoner som skaper utrygghet og engstelse.
Det kan være personer i psykisk ubalanse, trusler om vold, tyveri, seksuell trakassering eller personer som er ruset.

Vi tilbyr kurs i konflikthåndtering med følgende temaer:

 Temaer kurs i konflikthåndtering

 

 

 

 

 

 

 

 Gjennomføring av øvelsene:

 • 2 ansatte fra X-POL med erfaring fra Politiet gjennomfører øvelsene.
 • Øvelsene utføres i tett samarbeid med sikkherhetsledelsen i bedriften.
 • Det kjøres alltid teori og gjennomgang av øvelsene med deltagerne i forkant.
 • Øvelsene tilpasses gruppen.
 • Øvelsene inneholde ikke elementer som kan virke skremmende på omgivelsene eller deltagerne.
 • Hver gjennomkjøring tar ca 1 time.
 • Maks antall personer pr gruppe er 10 stykker.
 • Øvelsene tilpasses gruppen og hver øvelse kan kjøres flere ganger.
 • Dreiebøker blir utarbeidet pr øvelse innenfor hvert tema.
 • Evaluering og sluttkommentar fra gruppen.

Info. kommer

X-POL sin bakgrunnssjekk er uavhengig og nøytral.

Vi tar en systematisk og objektiv vurdering av informasjon, dokumenter og kilder for å avdekke mangler, misforståelser og avvik

En bakgrunnssjekk innebærer grundig og tredjeparts kontroll av framlagt dokumentasjon ved 
avtaleinngåelser, kontrakter og ansettelse av toppledere. I tillegg foretar vi en gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon.

 

HVORFOR BAKGRUNNSSJEKK MED X-POL?Bakgrunnssjekk

 • All utreding gjennomføres av konsulenter med politibakgrunn og mange års kompetanse og erfaring fra etterforskning
 • Alle intervjuer gjennomføres av utredere med god erfaring fra avhørsmetodikk
 • All økonomisk informasjon og data blir gjennomgått av utredere med bakgrunn fra Økokrim
 • Vi har analysemedarbeidere med bakgrunn fra PST for å innhente og vaske informasjon,
  slik at vi kan levere en objektiv rapport.

Vi er spesialister i å finne avvik, samt få bekreftet informasjon slik at det holder for en domstolsbehandling

 

 

 

 

• Granskning - Utredning
• Sikkerhet - Bakgrunnssjekk
• Verdisikring - Dokumentasjon
• Kurs - Foredrag
• Varslingstjeneste - Varsel i bedriften
• Tiltaksplan coronavirus
• Generelle tiltak

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent