Utreder

Erfaring:
34 års erfaring fra politiet.
Seksjonsleder etterforskningsseksjonen
 
  • Etterforsker i straffesaker.
  • Drap
  • Voldtekt
  • Vold i nære relasjoner
  • Seksuelle overgrep
  • Bedrageri
  • Simple og grove tyverier
  • Mobile vinningskriminelle
  • Seksjonsleder kriminalvakta i Asker og Bærum

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent