Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet.
Seksjonsleder / Leder internasjonal politistyrker
  • Ordenstjeneste
  • Hundetjeneste
  • Etterforsker
  • Beredskap-utrykningsenheten
  • Beredskapsplanlegger
  • Vaktsjef for Asker og Bærum politidistrikt
  • Mål og resultatstyring – Controller
  • FN tjeneste (Balkan)
  • Ledelse Operativt ansvar under gjennomføringen av Olympiske vinter leker på Lillehammer1994

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent