Utreder

Erfaring:
35 års erfaring fra politiet
Beredskap - utrykningsenheten
 
 Etterforskningserfaring
  • Spesialmedarbeider, narkotikaavsnittet
  • Narkotikaavsnitt
  • Taktisk avsnitt
  • Teknisk avsnitt
  • Tverrfaglig med saker som omhandler:
  • Seksuelle overgrep mot barn og voksne
  • Voldsutsatte kvinner
  • Tvangsekteskap og æres relatert vold
 

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent