Våre tjenester

Trenger dere avlastning eller supplement til egen utredervirksomhet?

 

Vi starter utredning senest 5 arbeidsdager etter at all dokumentasjon er mottatt.

X-POL vil i tett samarbeide med våre kunder tilby å utrede uriktige skadekrav for derigjennom å avdekke svindel eller forsøk på svindel.

Dersom utredningen avdekker forhold som kan være gjenstand for rettsforfølgelse og/eller erstatningsansvar, 
vil selskapets rapport kunne brukes som underlag i en eventuell rettssak eller erstatnings-/regress

X-POL foretar en utredning hvor formålet er å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, herunder ta stilling til om det foreligger systemfeil,
eventuelt er begått feil av en eller flere enkeltpersoner. 

 

X-POL sin forsikringstekniske kompetanse er: Utredning

Motorkjøretøy – privat og næringing
I forbindelse med tyveri, skade og svindel

Personskade privat og i tjeneste (næring)
Intervjuer, observasjoner og informasjonsinnhenting

Mistanke om ulovlig forsikringsinteresse (hvitvasking)
Tyveri, ran
Heleri
Svindel og bedrag
Miljøkriminalitet
Korrupsjon

Mistanke om forsikringssvindel v/ tyveri og innbrudd 
Næring og privat

Brann
Næringsbygg og privat bolig
Påsatt
Ansvarsplassering

 

Vi bistår private og offentlige virksomheter med å avdekke fakta og følger Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger av 4.3.2011.

I forbindelse med våre utredninger følger vi også Finans Norge – Enhet for økonomisk kriminalitets Bransjenorm av 12.12.2014.

 

 

Bevisstgjøring - forebygging og håndtering av krisesituasjoner

 

 

X POL logo web2

Karl Johans gate 25, Oslo 0159
Organisasjonsnummer: 925 016 98
Copyright: X-Pol AS

letsencrypt

 

Denne hjemmeside har kryptert forbindelse.

logo transparent